top of page

STANDPLASS 

Leder Helge Ranum 
mob: 91909394 
NK Espen Bergli 

mob: 952 05 273
 

14.jpg

På standplass kommer du som frivillig tettest på nervene og spenningen i skiskyting. 
Det er flere oppgaver som tilhører standplass og under kommer en kort beskrivelse av disse: 
 

TRYKKER: 
Som trykker har du ansvar for 3 skiver. Du får en fjernkontroll som nullstiller blinkene når skytter er ferdig. 
Du sitter sammen med innmelder og skriver og nullstiller blinkene så snart skriver har notert ned startnummer og antall bom. 
SKRIVER: 
Som skriver har du også ansvar for 3 skiver. Du skriver ned forløpende antall bommer med blyant og papir. Du sitter sammen med innmelder og trykker. 
KOSTER: 

Som koster har du ansvar for flere skiver. Det er ditt ansvar å holde mattene rene for snø og tomhylser. Du må selv følge med når mattene er ledige. Pass opp for innkommende utøvere med høy fart og høy puls. Vi vil ikke ha noen uhell her. 
INNMELDER: 
Egentlig hører innmelderne til området tidtaking, men dere sitter sammen med skriver og trykker på standplass. Som innmelder har du ansvar for 3 skiver. Du får en mobil som du skal taste startnummer og bom inn på forløpende. Ikke tenk - bare tast, nesten samtidig som utøver er ferdig med serie. Da får tidtakere og speaker mest mulig oppdatert data. 
VÅPENANSVARLIG

Utøvere i dette rennet går ikke med våpen på ryggen og trenger derfor hjelp til å få lagt ut våpen på riktig skive ved skyting. Våpenansvarlig har ansvar for 6 skiver og må følge med på startrekkefølge og skiveplassering. Her får dere gode lister som følge med på. Våpnene er i tillegg godt merket. Våpensikkerhet er også ett viktig tema her og dere vil få god opplæring. 
 

Standplass

OPPMØTE 
 

FREDAG 3.mars 

Trykkere og våpenansvarlige kl. 0745
Skrivere og kostere kl. 0900

LØRDAG 4.mars 
Trykkere og våpenansvarlige kl. 0745

Skrivere og kostere kl. 0900

SØNDAG 5.mars 

Trykkere og våpenansvarlige kl. 0630

Skrivere og kostere kl. 0745

bottom of page