top of page

TIDTAKING

Leder Skule Stormdalshei 

Mob 97760105

Klokke i stasjon

Tidtakerne har nerver av stål og tilsynelatende alt under kontroll. 
I tett samarbeid med EQ timing og løypemannskapene settes bokser og antenner ut slik at mellomtider, utskyting/innskyting og mål blir korrekt. 
Tidtakere av også avhengige av gode hjelpere ute i felten. Dette er: 

INNMELDERE 
Som innmelder har du ansvar for 3 skiver på standplass sammen med skriver og trykker. Du får en mobil som du skal taste startnummer og bom inn på forløpende. Ikke tenk - bare tast, nesten samtidig som utøver er ferdig med serie. Da får tidtakere og speaker mest mulig oppdatert data. 

STRAFFERUNDE
Personer som står i strafferunden skal registrere riktig antall strafferunder. Man står to sammen, og en leser opp startnummer og mens den noterer ned forløpende. Ikke tenk - bare skriv det makker sier.
 


  
 

Parkering

OPPMØTE TIDTAKING 

Fredag og lørdag kl. 09.00

Søndag kl 0745

bottom of page