top of page

ARENA/LØYPER

Leder ARENA Rune Larsen 

mob 99105360

Leder LØYPER Bjørn Soleglad 

25.jpg

Oppgavene på LØYPER/ARENA er mange. Vi vil her gi en kort beskrivelse av hver oppgave. 
LØYPEMANNSKAP

Mye gjøres før og etter selve løpene. Legge ut løypeskillere, sette ut markører, sette ut gjerder, salte ved behov, skilte, frakte utstyr inn og ut med scooter +++
LØYPEVAKTER passer på kritiske punkter og overganger underveis i løpet. Kun personer med akkreditering, utøvere og frivillige kan krysse løyper. 

LØYPEPATRULJE 
Hvis det snør mye er det behov for å gå "opp spor" mellom puljene. Da bruker vi utøvere som er ledige til å gå i løypene. 
START

Ansvar for startfeltet og gjennomføringen av denne. Samarbeider tett med tidtakere. 
MÅL

Ta i mot utøvere som kommer mål. Samle inn forbundets brikker. grønne brikker. Sette ut saft og BAMA smoothie. 
Samle inn startnummer. 
ARENA

Henge opp reklamemateriell, bistå løypemannskap ++++

VÅPENKONTROLL 

Sjekke avtrekk på våpen. Står sammen med rennkontor som sjekker brikker og deler ut startnummer. 
Står i garasjen. 

 

 
 

Arena/løyper

OPPMØTE LØYPER/ARENA 

Løype og arenamannskap møter kl. 07.00 hver dag hvis ikke annet er avtalt med leder. 

bottom of page